Política de Privacitat

Les úniques dades que reconeix automàticament el servidor web de ColorIURIS son la adreça IP, la data i l’hora d’entrada i sortida dels seus visitants del lloc web; en conseqüència, aquestes són les úniques dades que quedessin arxivades.

Informem als nostres usuaris que aquest lloc web utilitza cookies a fi de garantir els efectes legals dels contractes de cessió de drets posats a disposició dels autors d’obres originals. En cap caso la utilització de cookies servirà per a recavar dades personals, ni altra informació confidencial dels usuaris del lloc web ColorIURIS.

Les dades de caràcter personal facilitades per els sol·licitants dels contractes ColorIURIS i eñs acceptants dels mateixos s’integraran en un fitxer automatitzat denominat COLORBAS-0, titularitat de ColorIURIS, A.I.E. con codi d’inscripció de la Agencia Española de Protección de Datos 2060531018, sotmès a les mesures de seguretat que determini la legislación española en matèria de protecció de dades de caràcter personal amb l’exclusiva finalitat de prestació del servei d’actualització de versions i comunicacions amb ColorIURIS, A.I.E.. Les dades personals, voluntàriament facilitades per els sol·licitants dels contractes i els usuaris acceptants, no seran tractats amb fins publicitaris de la A.I.E. ni de tercers, ni seran objecte de cessió inconsentida a tercers.

Vostè consenteix explícitament en cedir les seves dades de caràcter personal mitjançant l’enviament de correu electrònic als sols efectes de comunicacions i emissió - en el seu caso - de la preceptiva factura per els serveis contractats.

No obstant lo qual, i de conformitat amb les recomanacions de la U.E. la contractació és verificarà – a elecció del sol·licitant del contracte de cessió de drets – de forma anònima amb el només requisit de facilitar una adreça de correu electrònic vàlida que podrà o no identificar al seu titular.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint una carta a ColorIURIS, A.I.E., C/ Alfonso I, nº 23 - entlo. ctro. (50003 - Saragossa), o mitjançant correu-e amb signatura electrònica reconeguda a: webmaster[ARROBA]coloriuris.net.