Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
ca:politica_privacidad [30/08/2017 09:40]
127.0.0.1 editor externo
ca:politica_privacidad [18/06/2018 10:13] (actual)
jteixido
Línea 1: Línea 1:
-====== Política de Privacitat ​======+====== Política de Privacidad ​======
  
-  * **ColorIURISA.I.E.** està sotmesa ​les lleis més estrictes ​nivell ​internacional ​per a la protecció ​de la privacitat dels consumidors i usuaris, i compleix escrupolosament ​- a nivell lògicfísic i organitzatiu ​- la L.O.P.D. ​espanyola i els reglaments d'​aplicació.+  * **ColoriurisS.L.** está sometida ​las leyes más estrictas ​nivel internacional ​para la protección ​de la privacidad de los consumidores y usuarios; y cumple escrupulosamente ​- a nivel lógicofísico y organizativo ​- la L.O.P.D. ​española y los Reglamentos de aplicación;​ así como el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento U.E. 2016/679).
  
-  * En compliment de l'​article 5 de la Llei 15/1.999pel qual es regula el dret d'​informació en la recollida de les dades, l'​informem que les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris **ColorIURIS** i els acceptants dels acords de llicència ​(contractess'​integraran en un fitxer automatitzat denominat **COLORBAS-0**, titularitat de **ColorIURIS,​ A.I.E.** amb codi d'​inscripció de la [[https://​www.agpd.es/index.php | Agència Espanyola de Protecció de Dades]] 2060531018, sotmès ​les mesures ​de seguretat que determina la legislació espanyola en matèria ​de protecció ​de dades de caràcter personal amb l'​exclusiva finalitat de prestació del servei d'​actualització de versions i comunicacions amb **ColorIURIS,​ AIE**Les dades personalsvoluntàriament facilitades pels sol licitants dels acords ​de llicència i els usuaris acceptants, no seran tractats amb fins publicitaris ​de la AIE ni de tercers, ni seran objecte de cessió inconsentida ​tercersVostè consenteix explícitament ​cedir les seves dades de caràcter personal mitjançant l'​enviament ​de correu electrònic als sols efectes de comunicacions i emissió - en el cas - de la preceptiva factura pels serveis contractats.+<​HTML>​ 
 +<div class="​table-responsive">​ 
 +<table class="​table table-bordered">​ 
 +  <​tbody>​ 
 +    <​tr>​ 
 +      <th valign="​middle">​ 
 +        <​p>​Responsable del tratamiento<​/p> 
 +      </​th>​ 
 +      <td valign="​top">​ 
 +        <​p>​Coloriuris,​ S.L. - B99091696</​p>​ 
 +        <​p>​C/​. Alfonso I23 - entlo. ctro. (50003 - ZARAGOZA)</​p>​ 
 +        <​p>​Tlf.:​ 976 203 670 Fax: 976 203 671</​p>​ 
 +        <​p>​Email:​ <a href="​mailto:​info@coloriuris.net">​info@coloriuris.net</​a></​p>​ 
 +        <​p>​Web:​ <a href="​https://​www.coloriuris.net/">​https://​www.coloriuris.net</a></​p>​ 
 +      </​td>​ 
 +    </​tr>​ 
 +    <​tr>​ 
 +      <th valign="​middle">​ 
 +        <​p>​Finalidades del tratamiento</​p>​ 
 +      </​th>​ 
 +      <td valign="​top">​ 
 +        <​p>​Conforme al artículo 6.1 letras ​y b</​p>​ 
 +        <​p>​Prestación ​de los servicios ​de confianza contratados por los usuarios</​p>​ 
 +        <​p>​Facturación ​de los servicios contratados.</​p>​ 
 +      </​td>​ 
 +    </​tr>​ 
 +    <​tr>​ 
 +      <th valign="​middle">​ 
 +        <​p>​Derechos</​p>​ 
 +      </​th>​ 
 +      <td valign="​top">​ 
 +        <​p>​Tiene derecho a accedersuprimir y rectificar los datos. Puede hacerlo a través ​de nuestro formulario ​de contacto:  
 +        <href="​https://​www.coloriuris.net/​es:​contactar">​https://​www.coloriuris.net/​es:​contactar</​a></​p>​ 
 +      </​td>​ 
 +    </​tr>​ 
 +    <​tr>​ 
 +      <th valign="​middle">​ 
 +        <​p>​Procedencia</​p>​ 
 +      </​th>​ 
 +      <td valign="​top">​ 
 +        <​p>​Del propio interesado</​p>​ 
 +      </​td>​ 
 +    </​tr>​ 
 +    <​tr>​ 
 +      <th valign="​middle">​ 
 +        <​p>​Delegado ​de Protección ​de Datos (DPD)</​p>​ 
 +      </​th>​ 
 +      <td valign="​top">​ 
 +        <p>No precisa</​p>​ 
 +      </​td>​ 
 +    </​tr>​ 
 +  </​tbody>​ 
 +</​table>​ 
 +</​div>​ 
 +</​HTML>​
  
-  * Les úniques dades que reconeix automàticament ​la web de **ColorIURIS** són l'​adreça IP, la data i l'hora d'​entrada i sortida dels seus visitants ​del lloc web, en conseqüència,​ aquests són les úniques dades que quedaran arxivades.+  *  ​Tratamos ​la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado y realizar ​la facturación ​del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Coloriuris, S.L. estamos tratando sus datos personales; por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
  
-  * Informem als nostres usuaris ​que aquest lloc web utilitza ​**cookies** ​per tal de garantir els efectes legals dels acords ​de llicència ​(contractes ​de cessió ​de dretsposats ​disposició dels autors d'​obres originals. En cap cas la utilització ​de cookies ​servirà per recollir dades personals, ni altra informació ​confidencial ​dels usuaris ​del lloc web **ColorIURIS**.+  * Los únicos datos que reconoce automáticamente el servidor ​web de **Coloriuris** son la dirección IP, la fecha y la hora de entrada y salida de sus visitantes del sitio web; en consecuencia,​ éstos son los únicos datos que quedarán archivados. 
 + 
 +  * Informamos a nuestros usuarios que este sitio web utiliza ​**cookies** ​a fin de garantizar los efectos legales ​de los acuerdos ​de licencia ​(contratos ​de cesión ​de derechospuestos ​disposición de los autores de obras originales, y del resto de //​webservices//​ de acreditación de actos y procesos. En ningún caso la utilización ​de cookies ​servirá para recabar datos personales, ni otra información ​confidencial ​de los usuarios ​del sitio web **Coloriuris**. [[es:​politica_cookies|Más información]]