Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
ca:paso_a_paso [07/08/2007 10:29]
admin
ca:paso_a_paso [30/08/2017 09:40] (actual)
Línea 70: Línea 70:
  
 Aquesta informació podrà sol·licitar-la del depositari tant vostè com l’usuari aceptant (el visitant de el seu lloc web) que ha fet un ús dels seus continguts davant una eventual controvèrsia entre vostès. [[terceros-guini|saber más]] Aquesta informació podrà sol·licitar-la del depositari tant vostè com l’usuari aceptant (el visitant de el seu lloc web) que ha fet un ús dels seus continguts davant una eventual controvèrsia entre vostès. [[terceros-guini|saber más]]
- 
-~~NOTOC~~