Coloriuris pas a pas

1. Elecció del contracte

Mitjançant l’enllaç https://www.coloriuris.net/inicio vostè decidirà els següents camps:

  • País d’origen (és irrellevant l’espai on es troba allotjat el servidor o el domicili social del CMS on vostè tingui allotjat la seu web/bitàcora). Aquesta informació ens permet discriminar en la nostra base de dades de contractes els redactats conforme a la seva legislació nacional.
  • Duració de la cessió (vostè pot definir l’àmbit temporal de la cessió de drets; el valor per defecte és de 5 anys).
  • Àmbit espacial (vostè decideix a quins països estèn la cessió dels drets sobre els seus continguts; el valor per defecte és el seu país d’origen).

A continuació se li presentarà un breu formulari on vostè definirà els drets que vol cedir i en que supòsits – per a usos comercials, per a usos no comercials…etc.).

Les cessions de drets ColorIURIS no abasten totes les possibilitats que permet la legislació de cada país; ja que se tracta de contractes estàndard pensats per a aquells autors que, com a mínim, volen permetre la copia, comunicació a tercers i distribució per a usos no comercials dels seus continguts.

Si vostè. desitja un contracte completament a mida, no dubti en posar-s’hi en contacte amb nosaltres.

2.- Contracte triat

Amb la informació facilitada se li mostrarà el contracte de cessió de drets que respon – conforme a la legislació del seu país d’origen – als items seleccionats por vostè.

En aquest moment vostè podrà optar per retrocedir i canviar les opcions triades o seguir endavant amb el procés de registre.

3.- Procés de Registre

En aquest apartat pot facilitar-nos les seves dades a fi de:

  1. comunicacions e informació de noves versions.
  2. identificació per a renovacions o canvio del contracte prèviament triat.

La única dada obligatòria es una adreça de correu electrònic vàlida – seguint les recomanacions de la U.E. en matèria de contractació electrònica.

De manera opcional vostè pot emplenar els camps de nombre, cognoms, domicili i n.i.f./ c.i.f..

Totes les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer de dades personals donat d’alta davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades.[llegeixi la nostra política de privacitat], les seves dades no seran cedides a tercers.

4.- Acceptació de las condiciones de ús

La utilització dels logotips que defineixen la política de drets d’autor del seu lloc web i dels contractes associats als logotips requereixen l’acceptació per part seva de les nostres condicions de ús.

Llegeixi detingudament les condicions d’ús. L’acceptació de les mateixes, marcant les condicions que figuren al peu de text, és requisit per a beneficiar-s’hi del sistema COLORIURIS.

Li recomanem que imprimeixi i/o guardi en el seu disc dur les condicions acceptades.

5.- Finalització del procés

Una vegada acceptades les condicions d’ús finalitza el procés i és posa a la seva disposició el codi html corresponent al contracte de cessió de drets escollit.

Copiï el codi e insereixi-ho en el seu lloc web. Des del moment en que el logotip (mitjançant la inserció del codi html) figuri en el seu lloc web, tots els continguts del lloc web/ bitácora hi seran sotmesos a la política de drets d’autor decidida por vostè.

Hem inclòs un tutorial per als principals CMS´s .Si tingues algun problema per a inseriri el codi html en el seu lloc web, no dubti en posar-s’hi en contacte amb nosaltres.

6.- Cessió dels drets

Els tercers que visiten el seu lloc web poden conèixer la seva política de drets d’autor prement sobre el icona que vostè haurà inserit en un lloc visible de la pàgina principal.

Al prémer sobre la icona s’obrirà el contracte i el seu visitant tindrà la possibilitat d’acceptar el contracte de cessió de drets, acceptant les condicions que figuraren al peu del mateix.

El visitant que vulgui fer ús dels seus continguts en els terminis que vostè ha decidit podrà, a al seva vegada, imprimir i/o guarda en el seu disc dur el contracte que ha acceptat.

Si el tercer – el visitant del seu lloc web – no accepta el contracte de cessió de drets que se li presenta no estarà autoritzat per vostè per a fer ús dels continguts del lloc web; però podrà usar els continguts – de manera mes limitada a la que vostè permet – conforme determini la legislació vigent (podrà, probablement, citar els continguts respectant l’autoria; però no podrà, per exemple, distribuir exemplars dels seus continguts).

7.- Depòsit de contractes

Si vostè va triar aquesta opció en el moment de la contractació el depositari conservarà durant cinc anys (renovables) les acceptacions dels contractes, amb indicació de l’hora, IP i tipus de cessió que es tracti.

Aquesta informació podrà sol·licitar-la del depositari tant vostè com l’usuari aceptant (el visitant de el seu lloc web) que ha fet un ús dels seus continguts davant una eventual controvèrsia entre vostès. saber más