Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
ca:info [03/03/2011 10:17]
jteixido [Sobre nosaltres]
ca:info [30/08/2017 09:40] (actual)
Línea 1: Línea 1:
 ====== Sobre nosaltres ====== ====== Sobre nosaltres ======
  
-ColorIuris és un sistema mixte d’autogestió i cessió de drets d’autors en línea a partir del model continental;​ a partir del **article 27**  de la [[http://​www.un.org/​es/​documents/​udhr/​|Declaració Universal de Drets Humans]], i amb respecte al [[wpes>Conveni de Berna]], els Tractats Internet de la OMPI de 1996, [[es:​legislacion|la normativa de U.E. i la legislació nacional dels respectius Estats]] amb efectes legals per a creadors dels següents països.+ColorIuris és un sistema mixte d’autogestió i cessió de drets d’autors en línea a partir del model continental;​ a partir del **article 27**  de la [[http://​www.un.org/​es/​documents/​udhr/​|Declaració Universal de Drets Humans]], i amb respecte al [[http://​es.wikipedia.org/​wiki/​Convenio_de_Berna_para_la_Protecci%C3%B3n_de_las_Obras_Literarias_y_Art%C3%ADsticas|Conveni de Berna]], els Tractats Internet de la OMPI de 1996, [[es:​legislacion|la normativa de U.E. i la legislació nacional dels respectius Estats]] amb efectes legals per a creadors dels següents països.