Sobre nosaltres

ColorIuris és un sistema mixte d’autogestió i cessió de drets d’autors en línea a partir del model continental; a partir del article 27 de la Declaració Universal de Drets Humans, i amb respecte al Conveni de Berna, els Tractats Internet de la OMPI de 1996, la normativa de U.E. i la legislació nacional dels respectius Estats amb efectes legals per a creadors dels següents països.

 • ARGENTINA
 • BOLIVIA
 • BRASIL
 • CHILE
 • COLOMBIA
 • COSTA RICA
 • CUBA
 • ECUADOR
 • EL SALVADOR
 • ESPAÑA
 • FRANCIA
 • GUATEMALA
 • HONDURAS
 • MEXICO
 • NICARAGUA
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • PORTUGAL
 • REPUBLICA DOMINICANA
 • URUGUAY
 • VENEZUELA
 • IRELAND
 • U.S.A.

¿Per què ColorIURIS?

Malgrat que els drets d’autor constitueixen una de les disciplines jurídiques amb major grau d’harmonització internacional, coexisteixen encara les dues tendències ben diferenciades; el model anglosaxó, que posen l’accent en els aspectes purament mercantils dels drets d’autor, i el model continental que tracta d’equilibrar els drets dels autors amb el dret del lliure accés a la cultura, i diferencià entre drets morals i drets d’explotació.

¿Com funciona?

Mitjançant la combinació d’eines informàtiques i jurídiques que garanteixin els efectes legals de les cessions de drets en els països d’origen dels autors, conforme al Conveni de Berna, respectant els drets morals d’autor i explicant la cessió de drets d’explotació a fi d’assolir una major difusió de la cultura mitjançant acords de llicència.

«Un acord de llicència és una associació (un contracte) entre un titular de drets de propietat intel·lectual (llicenciant) i altra persona que rep l’autorització d’utilitzar aquestos drets (llicenciatari) a canvi d’un pagament convingut per endavant (taxa o regalia)» (O.M.P.I.)

Els acords de llicència també poden tenir caràcter gratuït.

¿Per a qui?

ColorIuris està destinat als creadors de continguts – bitàcores, espai web; així com literats , musicals, audiovisuals, fotogràfics … – que utilitzen Internet per a la seva difusió, publicació i/o posada a disposició i que vulguin cedir els drets patrimonials de les seves creacions dins i fora de la xarxa.

Vull saber més

T’oferim una recopilació de la legislació en els països afectats per ColorIuris, així com aquelles preguntes que hem anat responent i poden ser del teu interés.

També pots consultar aquesta explicació i aquesta en format PDF.