Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
ca:faqs [19/05/2007 13:21]
127.0.0.1 external edit
ca:faqs [30/08/2017 09:40] (actual)
Línea 94: Línea 94:
 Sí. Els contractes **ColorIURIS** per bitácoras personals y llocs web seran sempre gratuïts i podran ser copiats, distribuïts i comunicats publicament per usos no comercials d’acord amb la política de drets d’autor que figura al peu d’aquest lloc web (ColorIURIS Vermella). Sí. Els contractes **ColorIURIS** per bitácoras personals y llocs web seran sempre gratuïts i podran ser copiats, distribuïts i comunicats publicament per usos no comercials d’acord amb la política de drets d’autor que figura al peu d’aquest lloc web (ColorIURIS Vermella).
  
- 
-~~NOTOC~~