Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
ca:condiciones_contratacion [24/05/2007 00:30]
admin
ca:condiciones_contratacion [30/08/2017 09:40] (actual)
Línea 8: Línea 8:
  
 Tot això sense perjudici de les obligacions assumides amb l’usuari en el moment de la contractació. Tot això sense perjudici de les obligacions assumides amb l’usuari en el moment de la contractació.
 +
 +