Condicions de contratació

A tenor del disposat en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic els contractes celebrats per via electrònica produiran tots els seus efectes legals quan concorrin el consentiment i els demes requisits necessaris per a la seva validesa previstos per les normes civils i mercantils en matèria de contractació (especialment la Llei de Condicions Generals de la Contractació i el Real Decreto 1.906/1.999, de 17 de desembre).

Conforme a la normativa citada s’entendrà prestat el consentiment i, en conseqüència perfeccionat el contracte, en el moment en que el destinatari de l’oferta, l’usuari (vostè) emetí la seva acceptació; entenent per tal la complementació dels formularis d’elecció de les nostres solucions de drets d’autor denominats coloriuris i la posterior acceptació de les condicions d’ús de la llicencia de la marca ColorIURIS i els contractes estàndard associats a ella servits en línea. L’enviament de correus electrònics i/o la complementació dels nostres formularis de contacte no constitueixen per sí sols el començament d’una relació comercial, ni obligació de prestació de serveis per l’oferent (el titular del lloc ColorIURIS).

ColorIURIS A.I.E, responsable d’aquest lloc web, és reserva, conforme a la normativa citada, tots els drets per a actualitzar els continguts del lloc quan ho estimi convenient, modificar-los, cancel·lar-los, eliminar-los i/o impedir l’accés als mateixos de manera temporal o definitiva.

Tot això sense perjudici de les obligacions assumides amb l’usuari en el moment de la contractació.