Codi de colors

Els colors juguen un paper essencial en ColorIURIS a l’informar ràpidament al visitant de un lloc web de la política de drets d’autor que ha establert el propietari del mateix.

El significat dels colors no solament depèn del to, si no també de la seva situació. Així doncs, les icones estan formades per tres parts diferenciades:

www.coloriuris.net_images_docs_icono-ejemplo.jpg

  • a. Informa acosta de la política de cessió del dret de transformació.
  • b. Informa acosta de la política de cessió dels drets de reproducció, distribució i comunicació pública.

Tant l’àrea a com la b, informen de la política corresponent utilitzant un codi de colors que inclou el vermell, groc, verd i blau. Descartant el blau, del que parlarem mes endavant, la regla general per a interpretar el color és que indica el restrictiva que és la política corresponent, des de el vermell (mes restrictiu) fins el verd (menys restrictiu), amb el groc com punt intermedi.

Així en el cas de la cessió dels drets de reproducció, distribució i comunicació pública (àrea B) tindríem:

  • Amb o sense ànim de lucre li correspondria el color verd.
  • Sense ànim de lucre li correspondria el color vermell.

En el cas de la cessió del dret de transformació (àrea A) tindríem:

  • Per a ús comercial i no comercial (amb o sense ànim de lucre) li correspondria el color verd.
  • Per a ús no comercial (sense ànim de lucre) li correspondria el color groc.
  • No permet obres derivades (excepte les excepcions legals) li correspondria el color vermell.

Colors especials

El color blau que no hem inclòs anteriorment té un significat especial. Indica que l’autor ha inclòs una clàusula que obliga a cedir en els mateixos terminis qualsevol obra derivada (Cessió en cadena). D’aquesta manera, quan l’àrea b (dret de transformació) sigui verd o groga e inclogui cessió en cadena: el resultat serà blau.

Por últim, tindríem dues opcions que incloguin aquesta clàusula i no segueixen exactament la regla general de colores, que serien:

  • Blau completament significa cessió dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació amb o sense ànim de lucre + cessió en cadena.
  • Groc completament significa cessió dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense ànim de lucre (usos no comercials) + cessió en cadena.