ca:codigo_colores

Prestador de servicios de confianza saber más

TSACI - Autoridad de sellado de tiempo Coloriuris

Acceso Usuarios

Codi de colors

Els colors juguen un paper essencial en ColorIURIS a l’informar ràpidament al visitant de un lloc web de la política de drets d’autor que ha establert el propietari del mateix.

El significat dels colors no solament depèn del to, si no també de la seva situació. Així doncs, les icones estan formades per tres parts diferenciades:

www.coloriuris.net_images_docs_icono-ejemplo.jpg

Tant l’àrea a com la b, informen de la política corresponent utilitzant un codi de colors que inclou el vermell, groc, verd i blau. Descartant el blau, del que parlarem mes endavant, la regla general per a interpretar el color és que indica el restrictiva que és la política corresponent, des de el vermell (mes restrictiu) fins el verd (menys restrictiu), amb el groc com punt intermedi.

Així en el cas de la cessió dels drets de reproducció, distribució i comunicació pública (àrea B) tindríem:

En el cas de la cessió del dret de transformació (àrea A) tindríem:

Colors especials

El color blau que no hem inclòs anteriorment té un significat especial. Indica que l’autor ha inclòs una clàusula que obliga a cedir en els mateixos terminis qualsevol obra derivada (Cessió en cadena). D’aquesta manera, quan l’àrea b (dret de transformació) sigui verd o groga e inclogui cessió en cadena: el resultat serà blau.

Por últim, tindríem dues opcions que incloguin aquesta clàusula i no segueixen exactament la regla general de colores, que serien: