Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
ca:avisos_legales [14/05/2011 17:13]
jteixido [Drets d'Autor y propietat industrial]
ca:avisos_legales [30/08/2017 09:40] (actual)
Línea 7: Línea 7:
 === Titularitat de ColorIURIS, A.I.E. === === Titularitat de ColorIURIS, A.I.E. ===
  
-  * Aquest lloc web, inclosos els seus continguts (a excepció de la legislació i jurisprudència que són de domini públic) es una obra col.lectiva, creada per la iniciativa i sota la coordinació de Pedro Jaime Canut Zazurca, a qui corresponen tots els drets morals. Tots els drets d'​explotació estan cedits a **ColorIURIS,​ A.I.E.**+  * Aquest lloc web, inclosos els seus continguts (a excepció de la legislació i jurisprudència que són de domini públic) es una obra col·lectiva, creada per la iniciativa i sota la coordinació de Pedro Jaime Canut Zazurca, a qui corresponen tots els drets morals. Tots els drets d'​explotació estan cedits a **ColorIURIS,​ A.I.E.**
  
   * S'​autoritza la còpia de seguretat realitzada per l'​usuari,​ la còpia que romangui en la memòria catxe del disc dur de l'​usuari,​ la reproducció,​ distribució i comunicació pública per a ús privat i sense ànim de lucre, així com la reproducció i comunicació pública per a usos comercials sempre que es porti a terme en un context científic respectant el dret de cita, i prèvia acceptació de l'​acord de llicència que s'​ofereix al visitant al peu de les pàgines d'​aquest lloc web.   * S'​autoritza la còpia de seguretat realitzada per l'​usuari,​ la còpia que romangui en la memòria catxe del disc dur de l'​usuari,​ la reproducció,​ distribució i comunicació pública per a ús privat i sense ànim de lucre, així com la reproducció i comunicació pública per a usos comercials sempre que es porti a terme en un context científic respectant el dret de cita, i prèvia acceptació de l'​acord de llicència que s'​ofereix al visitant al peu de les pàgines d'​aquest lloc web.