Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
ca:avisos-legales [29/05/2007 08:37]
admin
ca:avisos-legales [30/08/2017 09:40] (actual)
Línea 26: Línea 26:
  
 [[es:​creditos|ver els títols de crèdit]] [[es:​creditos|ver els títols de crèdit]]
 +
 +===== 3. Titularitat del domini =====
 + 
 +Els dominis coloriuris.com,​ coloriuris.org,​ coloriuris.net,​ coloriuris.info,​ coloriuris.biz,​ coloriuris.es i coloriuris.com.es,​ així com tots aquells subdominios derivats de aquest son titularitat de l’advocat Pedro J. Canut Zazurca, amb nombre de col·legiació del R. e I.C.A.Z 2.980, i domicili en Saragossa, C/ Alfonso I, nº 23. El seu ús esta cedit a COLORIURIS , A.I.E.
 +
 +
 +===== 4. Titularitat del lloc =====
 + 
 +Aquest lloc web es responsabilitat de ColorIURIS, A.I.E., (R.M. Zaragoza - T - 3330, L - 0, F - 107, H - Z40193), amb C.I.F. G-99091696; subjecta a la llei 12/1991, de 29 de abril, sense ànim de lucre per a sí mateixa conforme a l’establert en l’article 2 de la citada norma. Domicili: C/ Alfonso I, nº 23 - entlo. ctro. (50003 - Saragossa) - correo-e: webmaster[ARROBA]coloriuris.net.
 +
 +Per a qualsevol consulta poden contactar a través de webmaster[ARROBA]coloriuris.net,​ o bé mitjançant el nostre formulari de contacte.
 +
 +~~NOTOC~~