Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
ca:alta [03/03/2011 10:55]
jteixido [Alta d'usuari a ColorIURIS]
ca:alta [30/08/2017 09:40] (actual)
Línea 1: Línea 1:
 ====== Alta d'​usuari a ColorIURIS ====== ====== Alta d'​usuari a ColorIURIS ======
  
-A **ColorIURIS** trobaràs diferents opcions ​segons el tipus de creació ​a la que vulguis aplicar ​un acord de llicència; ​seguidament ​et presentem les diferents opcions.\\+A **ColorIURIS** trobaràs diferents opcions ​en funció del tipus de creació ​per el que necessitis ​un acord de llicència; ​a continuació ​et presentem les diferents opcions.
  
 Seguint [[http://​www.coloriuris.net/​es:​servicios|aquest enllaç]] pots consultar els diferents serveis als que pots accedir a ColorIURIS. Seguint [[http://​www.coloriuris.net/​es:​servicios|aquest enllaç]] pots consultar els diferents serveis als que pots accedir a ColorIURIS.